گرمابه قجر به دستور شاه عباس دوم صفوی توسط "امیر گونه خان قاجار" ساخته شده است. نخست "حمام شاه" نام داشته است و در دوره قاجار به دلیل آنکه بانی ساخت آن از خاندان قاجار بوده به حمام قجر تغییر نام یافت. این حمام از سه بخش اصلی سربینه، میان‌در و گرمخانه تشکیل شده است. پوشش کل بخش ها طاق و گنبد می باشد که به وسیله رسمی بندی و یزدی بندی تزئین شده اند و هر گنبد دارای جام‌خانه ایست که نور حمام را تامین می کرده است. حمام قجر در سال ۱۳۷۹ توسط میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین خریداری شده و به شماره ۱۲۶۰۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و با سرمایه گذاری شهرداری قزوین و مدیریت سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ مرمت شده است و تحت نظارت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اداره میشود.

آخرین اخبار

موزه ی قجر در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

این نمایشگاه سوم تا ششم بهمن ماه ۹۶ برگزار گردید که شهرداری قزوین و موزه ی مردم شناسی حمام قجر با هدف معرفی فرصت ها و جذابیتهای گردشگری شهر قزوین در آن حضور داشتند.

بازدید کمسیون اجتماعی مجلس

حضور کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حمام قجر و بازدید از بخشهای مختلف آن

پایان مرمت مجسمه ها

مجسمه های موزه پس از ۵۰ روز کار،مرمت و بازسازی شدند.این مجسمه ها که توسط استاد بهرامی یکی از اساتید مجسمه ساز قزوینی است ساخته شده اند که توسط ایشان نیز مرمت و بازسازی شدند.

بیشتر

گالری

موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر
موزه مردم شناسی حمام قجر

دیدگاه شما

حمام قجر فوق العاده است، مخصوصا حوض آبی و ماهی هاش

مریم
بیشتر


در فوراسکوئر هستید؟ در حمام قجر اعلام حضور کنید...

foursquare