خاطره بازی و خاطره سازی

خاطره بازی و خاطره سازی

حمام قجر، وقتی به بند بند آجرهایش می نگری، شادی و غم، درد و رنج و تمام لحظه های مرمانی در آنها نهفته است که بار سنگین زندگی را به دوش کشیده اند. چه خاطره ها که ساخته شده در اینجا.چه زندگی هایی که آغازشان از این حمام بوده و امروز هم خاطره ساز است برای کودکان و جوانان....
اعیانی

اعیانی

اعیانی بخشی بوده که افراد برخوردار از طبقه سیاسی اجتماعی بالاتر در آن قسمت حمام می کردند.
پایان مرمت مجسمه ها

پایان مرمت مجسمه ها

مجسمه های موزه پس از ۵۰ روز کار،مرمت و بازسازی شدند.این مجسمه ها که توسط استاد بهرامی یکی از اساتید مجسمه ساز قزوینی است ساخته شده اند که توسط ایشان نیز مرمت و بازسازی...