مریم

حمام قجر فوق العاده است، مخصوصا حوض آبی و ماهی هاش

عسگرزاده

زمان ساخت این حموم به دوره شاه عباس صفوی برمیگرده و در حال حاضر به عنوان موزه مردم شناسی که شامل سه بخش اقوام، آداب و رسوم و مشاغل هستش در حال فعالیته.

علیرضا

خوبی حمام قجر اینه که مثل خیلی گرمابه های دیگه برای تبدیل به سفره خونه معماریش دگرگون نشده و هنوز اجزای یک حمام سنتی رو میشه اینجا به صورت کامل دید