این نمایشگاه سوم تا ششم بهمن ماه ۹۶ برگزار گردید که شهرداری قزوین و موزه ی مردم شناسی حمام قجر با هدف معرفی فرصت ها و جذابیتهای گردشگری شهر قزوین در آن حضور داشتند.