بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید.

حضور جمعی از همشهریان در حمام قجر و برگزاری آئین شب یلدا. این دورهمی که از آغاز شب با حضور گرم و صمیمی بزرگترها و جوانان شروع شد، از بخش های متنوعی چون غزل خوانی،قصه گویی،شاهنامه خوانی و آواز برخوردار بود.

در این شب بزرگترها و جوانان پای صحبتها و خاطرات یکدیگر نشستند.