این سایت با هدف تسهیل ارتباط بین موزه و بازدیدکنندگان طراحی گردیده است. که مراحل ابتدایی آن تقریبا به پایان رسیده و با گذشت مدت ۶ ماهه ای که برای فاز اولیه این پروژه در نظر گرفته‌ایم موارد و امکانات دیگری به آن خواهیم افزود. که مسلما بازخوردهای بازدید کنندگان و همراهان حمام قجر به اجرای هرچه بهتر این موضوع کمک خواهد نمود.

شاید اینروزها سایت و رسانه داشتن برای هر سازمان و شرکت و گروهی جزء ملزومات اساسی به حساب بیاید که ممکن است خیلی هم به چرایی بودن آن توجه نگردد. اما ما در مجموعه‌ی موزه‌ی حمام قجر از مدتها پیش به نظر سنجی از بازدیدکنندگان پرداختیم که شامل مواردی چون شهر مبداء، شیوه ی آشنایی و تعداد بناهای بازدیدی قبل از حمام می شد. شیوه‌ی آشنایی اغلب افراد، شامل تابلوهای راهنما و نقشه و پرسیدن از همشهریان و جست‌و‌جو در اینترنت می باشد.

جست‌و‌جوی اینترنتی موردی است که طی آمارهای ماهایانه، درصد رو به رشدی را داشته و با توجه به فراگیری این موضوع جای خالی فضایی ارتباطی احساس می شد که ماحصل پیگیری های کارگروه طراحی و اجرا، سایت پیش رو است.

امیدواریم با دلگرمی همراهان، مسیر رو به توسعه‌ای را برای این موزه و شهر قزوین بپیماییم.

مجتبی مهاجر